BİZE ULAŞIN
+90 505 471 19 03
Uluslararası Kargo

CMR Belgesi nedir

CMR Belgesi kullanımı ve kapsamı nelerdir

CMR belgesi, Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan Yurtdışı kargo taşıma firması ile bir müşteri arasında yapılan taşıma sözleşmesini gösteren bir belgedir. CMR, Fransızca “Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route” ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçe’de “Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi” olarak adlandırılır.

Bu belgede göndericinin adı ve adresi, alıcının adı ve adresi, taşıyıcı firması adı ve adresi, taşınacak malın cinsi, miktarı, ağırlığı, taşıma bedeli, taşıma şekli, teslimat yerleri gibi bilgileri içerir.

Bu belge, yükün taşındığı aracın sürücüsü tarafından taşınır ve teslim edilir. Bu belge, yükün teslim alındığı andan itibaren taraflar arasındaki sözleşmenin geçerli olduğunu ve yükün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Ayrıca, taşıyıcı firmayı, yükün kaybı veya hasarına karşı sigortalamak için de kullanılabilir.

Taşımacılıkda CMR belgesinin kullanıldığı alanlar nelerdir

CMR belgesi, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıyıcılar tarafından kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa’da karayolu taşımacılığı yapan firmalar arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu belge, Avrupa’da taşınan malların belgesi olarak kabul edilmekte ve taşımacılık sırasında malın kaybı, hasarı veya gecikmesi gibi durumlarda taraflar arasındaki sorumluluğu belirlemektedir.

Uluslararası taşımacılık yapan şirketlerin taşıma işlemlerinde belirli bir standardizasyon sağlamaktadır.

CMR Anlaşması ve kapsamı nelerdir

CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) Anlaşması, uluslararası karayolu taşımacılığı alanında düzenlemeleri içeren bir anlaşmadır. Anlaşma, uluslararası taşıma sözleşmelerinde yer alan hak ve yükümlülükleri belirler ve taşıma sözleşmelerinde kullanılacak standart bir belge olan CMR ‘nin kullanımını düzenler.

CMR Anlaşması, taşıyıcı ile yük sahibi arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenler. Anlaşma, taşıma sözleşmesinin doğrudan doğruya tarafı olan taşıyıcı, yük sahibi ve alıcı arasında geçerlidir. Anlaşmanın kapsamı, taşıma sözleşmesindeki yükümlülükleri ve sorumlulukları, yükün teslimi, taşıma bedelinin ödenmesi, taşınan yükün hasar görmesi veya kaybolması durumunda tarafların hakları ve yükümlülükleri gibi konuları içerir.

Yükün taşındığı karayolu taşımacılığı sözleşmelerinde kullanılan standart bir belgedir. Belge, taşıyıcı, yük sahibi ve alıcı arasındaki anlaşmaya dair bilgileri içerir ve aynı zamanda taşıma sözleşmesinin bir kanıtı niteliği taşır. CMR, taşınan yükün miktarı, niteliği, yük sahibi, alıcısı, taşıma yolu, teslim tarihi ve diğer bilgileri içeren ayrıntılı bir taşıma belgesidir.

Uluslararası karayolu taşımacılığı sözleşmelerinde kullanılan standart bir belge olan Belge’nin düzenlenmesi ve kullanımı konusunda düzenlemeler getirir ve taşıyıcı, yük sahibi ve alıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler. Bu sayede, uluslararası karayolu taşımacılığındaki işlemler daha şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

İhracatçı firmanın CMR belgesi üzerindeki sorumlulukları nelerdir

CMR belgesi, yük taşımacılığı ile ilgili olarak düzenlenen ve yükü taşıyan araç şoförü ile yük sahibi arasında imzalanan bir taşıma sözleşmesidir. CMR Anlaşması, bu belgeyi düzenleyen ve yük taşımacılığı ile ilgili standart kuralları belirleyen uluslararası bir anlaşmadır.

İhracatçı firmanın CMR belgesi üzerindeki sorumlulukları şunlardır:

 • CMR belgesinin doğru bir şekilde doldurulması: Belgenin tüm bilgileri, doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Bu bilgiler arasında yükün ağırlığı, hacmi, taşıma tarihi, varış yeri, tahmini teslimat süresi ve taşıyıcı firma bilgileri bulunur.
 • CMR belgesinin imzalanması: Belge taşıyıcı firma tarafından düzenlenir ve taşıma işlemi sırasında yük sahibi veya yükü teslim alacak kişi tarafından imzalanır.
 • Yükün doğru bir şekilde paketlenmesi: İhracatçı firma, yükün doğru bir şekilde paketlenmesinden ve taşıma sırasında zarar görmemesinden sorumludur.
 • Yükün zamanında teslim edilmesi: İhracatçı firma, yükün belirtilen teslimat tarihinde ve varış yerinde teslim edilmesinden sorumludur.
 • Yükün gümrük işlemlerinin tamamlanması: İhracatçı firma, yükün gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sorumludur ve tüm gerekli belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.
CMR Belgesi Nedir

CMR Belgesi nasıl doldurulmalıdır?

CMR Belgesi yük taşımalarında kullanılan ve malın alıcısına doğru teslim edilmesini sağlayan resmi bir taşıma belgesidir. Belge, ithalat-ihracat işlemleri, taşıma güvenliği ve sigorta işlemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

CMR belge üzerindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gereken bir belgedir. Belge doldurulurken aşağıdaki bilgilere dikkat edilmesi gerekmektedir:

 1. GÖNDERİCİ ve ALICI: Gönderici ve alıcı bilgileri açık bir şekilde belirtilmelidir.
 2. ARACI: Taşıma işleminde kullanılan araç bilgileri belirtilmelidir.
 3. YÜKLEME YERİ ve VARACAĞI YER: Yükleme yapılacak yer ve yükün varacağı yer açık bir şekilde belirtilmelidir.
 4. AÇIKLAMA: Yükün ne olduğu, ambalajlama şekli, miktarı ve ağırlığı gibi bilgiler belirtilmelidir.
 5. İMZA: CMR belgesi, gönderici ve taşıyıcı tarafından imzalanmalıdır.
 6. TARİH: CMR belgesinin tarihi belirtilmelidir.
 7. GEREKLİ İŞARETLER: CMR belgesinde gerekli işaretlemeler (örneğin; “Kırılacak”, “Çok Ağır”, “Yanıcı”, “Patlayıcı” vb.) yapılmalıdır.

CMR belgesi doldurulurken bu bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir. Aksi takdirde, yükün kaybı veya hasarı durumunda taraflar arasında anlaşmazlıklar çıkabilir.

Not: “Uluslararası Taşımacılıkta kullanılan CMR Belgesi nedir” içeriği Wikipedi‘dan edinilen bilgi beslenmesi ile geliştirilmiştir.

Global Secure Cargo Service | GSCS I Uluslararası Kargo Taşımacılığı