BİZE ULAŞIN
+90 505 471 19 03
Uluslararası Kargo

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Son Güncellenme: 20/05/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Şirket Adı, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir. (Uluslararası Kargo Gizlilik Politikası)

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksiumum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak.

Hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir. (Uluslararası Kargo Gizlilik Politikası)

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz,iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir. (Uluslararası Kargo Gizlilik Politikası)

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. (Uluslararası Kargo Gizlilik Politikası)

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@gscs.com.tr e-mail adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz.

Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@gscs.com.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

GSCS Uluslararası Kargo Hizmetleri


Bilgilendirme: Gizlilik Politikası Hukuku

Gizlilik politikası hukuku, kişisel verilerin korunması ve gizlilik haklarının yasal çerçevesini düzenleyen bir alanı ifade eder. Bu hukuki alan, bireylerin kişisel verilerinin nasıl toplanabileceği, işlenebileceği, paylaşılabileceği ve korunması gerektiği konularında kurallar ve düzenlemeler içerir.

Bu düzenlemeler, bireylerin gizlilik haklarını korumak ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için önemlidir.
Gizlilik politikası hukuku, birçok ülkede ve uluslararası düzeyde geçerli olan yasalar, düzenlemeler ve yönetmelikler tarafından belirlenir. Örneğin, Avrupa Birliği’nde (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda kapsamlı bir düzenlemedir. Diğer ülkelerde de benzer şekilde kişisel verilerin korunması için yerel düzenlemeler bulunmaktadır.

Gizlilik politikası hukuku, şirketlerin ve kuruluşların kişisel verileri nasıl topladıklarını, nasıl işlediklerini, nasıl sakladıklarını ve bu verilere erişimi nasıl kontrol ettiklerini düzenler. Ayrıca, kullanıcıların bu verilere erişim, düzeltme ve silme gibi haklarını belirler ve bunların nasıl uygulanacağını açıklar.

Gizlilik politikası hukuku, kişisel verilerin güvenliği, gizliliği ve adil işlenmesi için çeşitli yükümlülükler getirir. Bu yükümlülükler arasında veri sorumlularının kişisel verilerin korunması için uygun önlemleri alması, veri ihlallerini bildirmesi, kullanıcıların rızasını alması ve kişisel verilerin yalnızca belirli amaçlar için kullanılması gibi hususlar bulunur.

Gizlilik politikası hukuku, bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak ve veri işleyen kuruluşların sorumlu davranmasını teşvik etmek amacıyla var olan düzenlemeleri içerir. Bu düzenlemelere uyum sağlamak, şirketlerin ve kuruluşların kullanıcı güvenini sağlamak ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmek açısından önemlidir.
Global Secure Cargo Service | GSCS I Uluslararası Kargo Taşımacılığı